วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Google Adsense

Google Adsense Preview Tool

will display sample Google ads, based on standard AdSense targeting and filtering. Unlike the Official Adsense Preview Tool add-on that works only with IE browser, this online Adsense Preview Tool works across all web browsers including IE, Firefox, Opera or Safari.

Other than 20 text ads, the Adsense Preview tool will also show the related Adlinks and Rich Text Ads (Images and Video) that will appear on your webpages for visitors in various countries. Ad formats include Leaderboard, Skyscraper, Rectangle and Square (200x200)

Disclaimer: The Adsense Sandbox tool is written and owned by Digital Inspiraton. It has no affiliation with Google Inc. or Google Adsense. The internal code uses random Adsense Publisher IDs - therefore the Adwords advertisers will be not be charged for the ad impressions or clicks generated through this tool.


http://www.labnol.org/google-adsense-sandbox/

AdSense External links

AdSense External links

How AdSense works

  • The webmaster inserts the AdSense JavaScript code into a webpage.
  • Each time this page is visited, the JavaScript code uses inlined JSON to display content fetched from Google's servers.
  • For contextual advertisements, Google's servers use a cache of the page to determine a set of high-value keywords. If keywords have been cached already, advertisements are served for those keywords based on the AdWords bidding system. (More details are described in the AdSense patent.)
  • For site-targeted advertisements, the advertiser chooses the page(s) on which to display advertisements, and pays based on cost per mille (CPM), or the price advertisers choose to pay for every thousand advertisements displayed.ลิงก์[11][12]
  • For referrals, Google adds money to the advertiser's account when visitors either download the referred software or subscribe to the referred service.[13] The referral program was retired in August 2008.[14]
  • Search advertisements are added to the list of results after the visitor performs a search.
  • Because the JavaScript is sent to the Web browser when the page is requested, it is possible for other website owners to copy the JavaScript code into their own webpages. To protect against this type of fraud, AdSense customers can specify the pages on which advertisements should be shown. AdSense then ignores clicks from pages other than those specified.

AdSense for ...

AdSense for domains

Adsense for domains allows advertisements to be placed on domain names that have not been developed. This offers domain name owners a way to monetize domain names that are otherwise dormant. Adsense for domains is currently being offered to some users, with plans to make it available to all in stages.

On December 12, 2008, TechCrunch reported that AdSense for Domains is available for all US publishers

ลิงก์

AdSense for mobile content

AdSense for mobile content allows publishers to generate earnings from their mobile websites using targeted Google advertisements. Just like AdSense for content, Google matches advertisements to the content of a website — in this case, a mobile website.http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense

AdSense for search

AdSense for search

A companion to the regular AdSense program, AdSense for search, allows website owners to place Google search boxes on their websites. When a user searches the Internet or the website with the search box, Google shares any advertising revenue it makes from those searches with the website owner. However the publisher is paid only if the advertisements on the page are clicked: AdSense does not pay publishers for mere searches.

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

AdSense for Domains

AdSense for Domains
หาเงินด้วยการทำ AdSense for Domains คนมีโดเมนได้เงินงานนี้

AdSense for Domains

Domain ของเราที่ว่างๆ ไม่ได้ใช้งาน สามารถนำไป Park domain กับบัญชี Google adsense ของเราได้ ซึ่งการ Park domain name จะเหมือนๆกับเว็บที่รับฝาก park domain แต่นี้เรา park domain แล้วสามารถสร้างรายได้กับ Adsense ด้วย ลองดูตัวอย่าง

ขั้นตอนการนำ Domain เข้าไป park ที่ Google Adsense
1 login เข้าที่หน้า Google Adsense https://www.google.com/adsense/
2 ไปที่เมนู หัวข้อ Adsense Setup ด้านล่างก็จะเห็น หัวข้อ AdSense for Domains
3 จะเป็นหน้า แรกเมื่อใ่ส่ domain เข้าไปแล้ว ก็จะต้องไป set up DNS ของ Domain name

การกดที่เมนูด้านล่าง(สีฟ้าๆ) หัวข้อ Adsense for Domain จะทำการลบข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
( DNS ของ Host เดิมทิ้งทั้งหมด)

และเราทำการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ Google Adsense for domain ให้มา จะมีค่า pub และเลข IP
pub-xxxxxxxxxxxxxx.afd.ghs.google.com ใส่ในช่อง CNAME
อ่านเพิ่มเติมที่นี่เลยครับ
http://ads.step1.us/2009/02/19/adsense-for-domains/

เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ